با سلام به دلیل عدم ارتباط بستر ADSL  به سیستم مخابرات قادر  به انجام ماموریت محوله از جانب بستر شباب(اینترانت) نمی باشیم
برچسب ها :

موضوع : <-CategoryName-> ,